Ciljevi Shidoshakai        Spisak DAN pojaseva

Cilj Shidoshakai je gajenje i razvijanje dobrih učitelja Aikida i povećanje tehničkog nivoa vežbača u AAS. Aikido jeste čistoća srca iskazana kroz duh BUDO-a, Aikido je borilačka veština u kojoj treniramo um i duh uz pomoć našeg tela.


Kao najvišem autoritetu, zajamčenom u tehničkom i moralnom smislu, poverena im je odgovornost za tehničko usmeravanje AAS. Odgovorna je za: tehnički nivo i usmeravanje AAS, za ispunjenost tehničkih propisa AAS, za ispunjenost međunarodnih propisa Aikikai fondacije, organizaciju polaganja DAN dva puta godišnje (leti i zimi),  na svakom seminaru AAS (osim Yudansha i Shidoshakai) organizuje KYU ispit, odgovara za registraciju KYU/DAN , dok će DAN biti registrovan u Aikikai Hombu dojo Tokyo.


Član Tehničke komisije AAS može postati svaki član AAS koji poseduje  minimum  4. DAN Aikikai, da bude član AAS minimum 2 (dve) godine, da aktivno učestvuje u životu AAS


Titule Shidoin i Fukushidoin predstavljaju veliku moralnu odgovornost i počast, to je udruženje učitelja kojom rukovodi tehnička komisijia u saradnji sa hombu dojo. Cilj je širenje i poznavanje didaktičkog  sistema i razvijanje dobrih učitelja, podizanje tehničkog nivoa AAS.

Titulu  Shidoin i Fukushidoin može imati svaki član AAS koji je minimum 2 godine u Aikikai, član je minimum 2  godine u AAS, aktivno učestvuje u životu AAS, intenzivno vežba sa ciljem stalnog usavršavanja svog tehničkog i didaktičkog nivoa, aktivno učestvuje na seminarima, vodi računa da se poštuju stavovi i tehnički propisi AAS u klubovima.


AAS poznaje tri učiteljska stepena 

- Fukushidoin – od Ni DAN Aikikai ( 2. DAN),
- Shidoin – od Yo DAN Aikikai ( 4. DAN),
- Shihan – od Roku DAN Aikikai ( 6. DAN).

Njima su izdate odgovarajuće licence koje potvrđuju njihova prava i važe 3 godine, a potvrđuju se od strane tehničke komisije i Hombu dojo-a. Navedene titule važe samo u okviru AAS.

Članovi tehničke komisije (TK) ASS:

  1. Michele Quaranta        6. DAN Aikikai /SHIHAN/
  2. Jelena Vrzić                 6. DAN Aikikai  /SHIHAN/
  3. Vojkan Milenković        5. DAN Aikikai  /SHIDOIN/
  4. Radivoje Janković        5. DAN Aikikai  /SHIDOIN/
  5. Boško Jelić                   4. DAN Aikikai  /SHIDOIN/
  6. Aleksandra Šutović      4.DAN Aikikai  /SHIDOIN/ 
  7. Edin Bećković              4. DAN Aikikai  /SHIDOIN/
  8. Vladimir Tošić              4. DAN Aikikai  /SHIDOIN/
  9. Milan Ilić                      4. DAN Aikikai  /SHIDOIN

Kompetentnost dodele KYU/DAN  zvanja dobila je AAS od Aikikai Fondacije kao organizacija koja ima pravo da dalje širi te kompetencije na svoje članove – Examinatore.  AAS poštuje u svakom pogledu ispitna pravila koja je donela Aikikai Hombu Dojo Tokyo kao i međunarodne propise Aikikai fondacije.

Examinatori mogu biti samo članovi Shidoshakai AAS. O dodeli titule examinator odlučuje tehnička komisija.

 

Prava examinatora imaju  pravo dodele KYU zvanja u svojim klubovima. I to:

Fukushidoin 2. DAN Aikikai, ima pravo dodele u svom klubu 6 – 3 KYU-a.
Fukushidoin 3. DAN Aikikai, ima pravo dodele u svom klubu 6 – 1 KYU-a.

Pravo da dodeljuje DAN zvanja imaju članovi tehničke komisije, i to:

Shidoin 4. DAN Aikikai, ima pravo da dodeli najviše 2. DAN Aikikai,
Shidoin 5. DAN Aikikai, ima pravo da dodeli najviše 3. DAN Aikikai,
Shihan 6. DAN Aikikai, ima pravo da dodeli najviše 4. DAN Aikikai.

Ispiti za DAN zvanja se održavaju dva puta godišnje samo na oficijelnim seminarima AAS  (letnja i zimska Aikido škola). Titula examinatora važi samo u okviru AAS za vlastiti klub i to najduže tri  godine.  Klubovi koji nemaju svoje examinatore mogu uputiti zahtev tehničke komisije da im dodeli eksternog examinatora. Njega imenuje tehničke komisije za konkretni Dojo na period ne duži od tri godine.